Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Παράδειγμα συμβίωσης...

Η «αταξία» της φύσης; Να το πω έτσι;


Παρείσακτη παρουσία –το ταπεινό φύλλωμα– που «ξεμύτισε» αυθόρμητα
ανάμεσα στη σχισμή της πέτρας 

κι έβαλε μια γλυκιά πινελιά στην καλλίμορφη σιδερένια πόρτα.

Όντως, παράδειγμα συμβίωσης...