Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Φωτογραφίζοντας

Και προχωρούσε μέσα στο πλήθος, χωρίς να γνωρίζει κανέναν. Κι ούτε κανένας τη γνώριζε… Φωτογράφιζε όπως κι εγώ.
Κανείς δεν την πρόσεξε· ήταν όλοι πολύ, μα πολύ απασχολημένοι. Κι εγώ έκλεψα μια στιγμή της. (Ίσως αυτό δεν έπρεπε να το πω…)
Τρία τέσσερα κλικ και να… Τελικά η κατάλληλη στιγμή είναι σύντομη.