Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Πλατανόφυλλα που ξαποσταίνουν στο δρόμο…

«Ένας αιώνιος κύκλος» και στη φύση:
Γέννηση, Ζωή, Θάνατος!
Ο θαυμασμός μας… ακόμη και σ’ αυτά τα πλατανόφυλλα
που ήρθε η ώρα τους κι αποχαιρέτισαν το δέντρο τους
για να ξαποστάσουν στο δρόμο!

Ακόμη κι έτσι κάτι έχουν να μας πουν.